14/05/2021

ເປັນເລື່ອງ

ເປັນຂ່າວ

ຍັງບໍ່ມີຫນ່ວຍງານລັດອອກມາຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ລ້ຳບາກຊ່ວງໂຄວິດ ມີແຕ່ປະຊາຊົນຊ່ວຍກັນເອງ

ລັດ ຂາດສະຫວັດດີການຊ່ວຍເຫລືອປະຊາຊົນຍາມລຳບາກ ປະຊາຊົນຊ່ວຍເຫລືອກັນເອງ ຖ້າຄົນກຸ່ມນີ້ບໍ່ມີນ້ຳໃຈ ບໍ່ຮູ້ຜູ້ຕົກງານບໍ່ມີເງີນສຳຮອງຈະຫາຢູ່ຫາກີນແນວໃດ ຈາກການແຜ່ບະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຈົນເຮັດໃຫ້ລ໋ອກດາວປະເທດ ປະຊາຊົນຫາເຊົ້າກີນຄ່ຳໃນຕົວເມືອງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບແລະ ເດືອດຮ້ອນຢ່າງຫຍີ່ງ ແຕ່ໄລຍະເວລາການລ໋ອກດາວກະຜ່ານມາໄດ້ຫລາຍມື້ ລັດຍັງບໍ່ມີທ່າທີຊ່ວຍເຫລືອຜູ້ທີ່ບໍ່ມີລາຍໄດ້ ເຊີງເຫັນເຖີງຄວາມບໍ່ຫມັ້ນຄົງໃນສະຫວັດດີການຂອງລັດເຊີງຈະຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງແລະ ສ້າງແຜນຮອງຮັບການຊ່ວຍເຫລືອປະຊາຊົນໃຫ້ຢ່າງເລັ່ງດ່ວນ ລັດຕ້ອງສ້າງສະຫວັດດີການໃຫ້ສາມາດຊ່ວຍເຫລືອປະຊາຊົນໄດ້ໄວກວ່ານີ້ .

ພາບຜູ້ໃຈບຸນຊ່ວຍເຄື່ອງຢູ່ຂອງກີນ ວິທະຍາໄລຄູດົງຄຳຊ້າງ