14/05/2021

ເປັນເລື່ອງ

ເປັນຂ່າວ

ແຈ້ງການດ່ວນ..! ຂອງໂຮງຮຽນ ມັດທະຍົມຕອນປາຍ ທົ່ງປົ່ງ ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ ກໍລະນີນັກຮຽນຕິດເຊື້ອໂຄວິດ

ແຈ້ງການດ່ວນ..! ຂອງໂຮງຮຽນ ມັດທະຍົມຕອນປາຍ ທົ່ງປົ່ງ ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,ວັນທີ 3 ພຶດສພາ 2021 ກໍລະນີ ນັກຮຽນ ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19.

– ບັນດາຜູ້ປົກຄອງນັກຮຽນ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ທົ່ງປົ່ງ,ຫ້ອງ 7/5 ມີນັກຮຽນ ຈຳນວນ 51 ຄົນ.
– ໃຫ້ແຍກປ່ຽວ ແລະ ຕິດຕາມອາການຄົນໃນຄອບ ຄົວ, ຫາກພົບກໍລະນີສົງໃສ ອາດຈະສ່ຽງຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ໃຫ້ໂທແຈ້ງ 165 ຫຼື 166