23/06/2021

ເປັນເລື່ອງ

ເປັນຂ່າວ

ສປປ ລາວ ໄດ້ອັບດັບທີ່ 100 ປະເທດທີ່ມີຄວາມສຸກທີ່ສຸດ

10 ປະເທດ ທີ່ມີຄວາມສຸກທີ່ສຸດໃນໂລກ  ສໍາຫຼວດໂດຍ World Happiness Report 2021 ( ຈາກຜົນສໍາຫຼວດປີ 2018-2020)
ເຫັນວ່າປະເທດຟິນແລນ 🇫🇮 ເປັນອັນດັບ 1 ໄດ້ 4 ປີຊ້ອນກັນ ດ້ວຍຄະແນນ 7,842 ເຊິ່ງຄະແນນ ໄດ້ມາຈາກ ຄຸນນະພາບຊີວິດ ແລະ ຄວາມສຸກເຊັ່ນ: ການສະໜັບສະໜຸນສັງຄົມ, ເສລີພາບເລື່ອງສ່ວນຕົວ, GDP, ລະດັບຄວາມສຸດຈະລິດໃນປະເທດ, ສຸຂະພາບ, ອາຍຸສະເລ່ຍ ແລະ ອື່ນໆ.
ສ່ວນ ສປປ ລາວ ຖືກຈັດຢູ່ອັນດັບ 100 ດ້ວຍ 5,030 ຄະແນນ
ລາຍຊື່ 10 ປະເທດມີດັ່ງນີ້:

1. Finland 🇫🇮
2. Iceland 🇮🇸
3. Denmark 🇩🇰
4. Switzerland 🇨🇭

5. Netherlands 🇳🇱
6. Sweden 🇸🇪
7. Germany 🇩🇪
8. Norway 🇳🇴


9. New Zealand 🇳🇿
10. Austria 🇦🇹