23/06/2021

ເປັນເລື່ອງ

ເປັນຂ່າວ

ປິດການລະດົມທືນ ສຳຫລັບປຸກສ້າງເຮືອນໃຫ້ນ້ອງບົ້ງກື ອັບເດດຍອດລ່າສຸດ ທະລຸ 36 ລ້ານກີບ

ປິດການລະດົມທືນອັບເດດຍອດລ່າສຸດ36,410,000ກີບ ພຽງພໍທີ່ຈະສ້າງງບ້ານໃຫ້ນ້ອງແລ້ວ ມື້ອື່ນຕອນເຊົ້າແມ່ນໄດ້ເຮັດພິທີຕັ້ງເສົາແລະດຳເນີນກໍ່ສ້າງເລີຍ ມື້ນີ້ກໍ່ຈະໄດ້ກະກຽມຊື້ວັດສະດຸບາງສ່ວນ

ສຳລັບການສຶກສາແມ່ນມີທີມງານທີ່ເຂົ້າມາຊ່ວຍເຫຼືອຈົນກ່ວານ້ອງຈະຮຽນຈົບແລະມີວຽກເຮັດ


ສີ່ງທີ່ນ່າຊື່ນຊົມທີ່ສຸດຄືທຸກຄົນທີ່ໂອນມາຊ່ວຍນ້ອງ ຊ່ວຍແຊ ຊ່ວຍໃຫ້ກຳລັງໃຈນ້ອງແລະນ້ອງເອງທີ່ເປັນຄົນດີກະຕັນຢູຄວາມດີຂອງນ້ອງຈີ່ງເຮັດໃຫ້ທຸກຄົນຢາກເຂົ້າມາຊ່ວຍນ້ອງ
ແອດເອງກໍຂໍຂອບໃຈທຸກພາກສ່ວນທຸກທີມງານທີ່ຊ່ວຍເຫຼືອນ້ອງ


ຂໍໃຫ້ນ້ອງມີອານາຄົດທີ່ສົດໃສ


ຂໍ້ມູນແລະຮູບພາບ:fb Vilaikham Phanthavong