08/03/2021

ເປັນເລື່ອງ

ເປັນຂ່າວ

ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງຈໍາປາສັກ ສຸມໃສ່ແກ້ ໄ ຂ ຄ ະ ດີ ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃຫ້ຮັບປະກັນ ຄ ວ າ ມ ຍຸ ຕິ ທໍາ

ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບວຽກງານປະຈໍາປີ 2020 ແລະວາງທິດທາງແຜນການປີ 2021 ຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງ ຈໍາປາສັກ ໄດ້ສະຫຼຸບວ່າ: ໃນໄລຍະ 1 ປີ 2020 ທີີ່ຜ່ານມາອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງ ໄດ້ສຸມໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານວິຊາສະເພາະຂອງຕົນ ເປັນຕົ້ນການແກ້ໄຂຄະດີທີ່ເກີດຂື້ນໃຫ້ມີຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະຮັບປະກັນຄວາມຍຸຕິທໍາ. ຊຶ່ງໜຶ່ງປີສາມາດດຳເນິນການແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງຂອງພົນລະເມືອງທັງໝົດ 42 ສະບັບ, ແກ້ໄຂ 40 ສະບັບ ເທົ່າກັບ 95,23% ຄ້າງ 02 ສະບັບ ຍັງຄົ້ນຄ້ວາ ແລະດໍາເນີນ, ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳຕັດສິນຂອງສານ 24 ຄັ້ງ. ໄດ້ເກັບກໍາສະຖິຕິຄະດີຂອງສານປະຊາຊົນແຂວງ ແລະ ສະຖິຕິການປະຕິບັດຄຳຕັດສິນຄະດີຂອງສານມີຄື:


+ຄະດີອາຍາຂັ້ນຕົ້ນມີ 806 ເລື່ອງ, ເເກ້ໄຂແລ້ວ 793 ເລື່ອງ, ຍັງຄ້າງ 13 ເລື່ອງ.
+ຄະດີອາຍາຂັ້ນອຸທອນ 07 ເລື່ອງ, ເເກ້ໄຂແລ້ວ 06 ເລື່ອງ, ຍັງຄ້າງ 01 ເລື່ອງ.
+ຄະດີແພ່ງຂັ້ນຕົ້ນມີ 32 ເລື່ອງ, ເເກ້ໄຂແລ້ວ 24 ເລື່ອງ, ຍັງຄ້າງ 08 ເລື່ອງ.
+ຄະດີແພ່ງຂັ້ນອຸທອນມີ 56 ເລື່ອງ, ແກ້ໄຂແລ້ວ 45 ເລື່ອງ, ຍັງຄ້າງ 11 ເລື່ອງ.

+ຄະດີຄອບຄົວຂັ້ນຕົ້ນມີ 10 ເລື່ອງ, ແກ້ໄຂແລ້ວ 09 ເລື່ອງ, ຍັງຄ້າງ 01 ເລື່ອງ.
+ຄະດີຄອບຄົວຂັ້ນອຸທອນມີ 03 ເລື່ອງ, ແກ້ໄຂແລ້ວ 03 ເລື່ອງ, ຍັງຄ້າງ 00 ເລື່ອງ.
+ຄະດີການຄ້າຂັ້ນຕົ້ນມີ 54 ເລື່ອງ, ແກ້ໄຂແລ້ວ 51 ເລື່ອງ, ຍັງຄ້າງ 03 ເລື່ອງ.
+ຄະດີເດັກຂັ້ນຕົ້ນມີ 69 ເລື່ອງ, ແກ້ໄຂແລ້ວ 69 ເລື່ອງ.

ສະຖິຕິຄະດີຢູ່ຫ້ອງປະຕິບັດຄຳຕັດສິນຂອງສານ:
+ຄະດີອາຍາທັງໝົດ 1,801 ເລື່ອງ ແກ້ໄຂໄດ້ 167 ເລື່ອງ, ຍັງ 1,634 ເລື່ອງ.
+ຄະດີແພ່ງທັງໝົດ 409 ເລື່ອງ ແກ້ໄຂໄດ້ 185 ເລື່ອງ, ຍັງ 224 ເລື່ອງ.


•ຊັບທີ່ສານຕັດສິນຮີບເປັນຂອງລັດທີ່ໃຊ້ໄດ້ຢ່າງເດັດຂາດມີ:
-ໂທລະສັບ 125 ໜ່ວຍ, ລົດຈັກ 27 ຄັນ, ລົດໃຫຍ່ 01 ຄັນ, ໄອແພັກ 1 ໜ່ວຍ, ສາຍສ້ອຍຄໍາໜັກ 04 ບາດ, ແມ່ພະໜັກ 16,4 ກຣາມ, ສາຍແຂນຄໍາໜັກ 63,7 ກຣາມ, ແຫວນຄໍາໜັກ 14,9 ກຣາມ.
-ເປັນເງິນຈຳນວນ 57.697.000 ກີບ, 19.310 ບາດ, ເງິນໂດລາ 800 ໂດລາ.
-ໄດ້ມອບເງິນອາກອນເຂົ້າລັດຈໍານວນ 31.639.000 ກີບ, ມອບເງິນຄ່າປັບໃໝໃນຄະດີອາຍາເຂົ້າລັດຈຳນວນ 538.332.400 ກີບ, 16.000 ບາດ ແລະ ມອບເງິນຄ່າປັບໃໝໃນຄະດີຢາເສບຕິດຈໍານວນ 1.149.760.000 ກີບ.

ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບວຽກງານປະຈໍາປີ 2020 ແລະ ວາງທິດທາງແຜນການເຄື່ອນໄຫວປະຈໍາປີ 2021 ຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 1 ກຸມພາ 2021 ຢູ່ທີ່ອົງການໄອຍະການ ປະຊາຊົນແຂວງ ໂດຍໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ເມກສະຫວັນ ພົມພິທັກ ປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຜູ້ຊີ້ນໍາວຽກງານຂົງເຂດປົກປ້ອງກົດໝາຍ #ແຂວງຈໍາປາສັກ. ທ່ານ ແກ້ວລັດຕະນະ ສີຫາວົງ ຫົວໜ້າອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ,ມີບັນດາຫົວໜ້າອົງການໄອຍະການເຂດ,ຫ້ອງການ,ຂະແໜງການ ແລະ ພະນັກງານກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ເກດສະໜາ ແກ້ວສຸວັນນະແສງ