08/03/2021

ເປັນເລື່ອງ

ເປັນຂ່າວ

ຢີ່ປຸ່ນພົບເຫັນປາເມິກຍັກເກີຍຕື້ນມີຄວາມເຖີງ 4,1 ແມັດ

ພິພິດທະພັນສັດນໍ້າຊິມາເນະ ທີ່ເມືອງ ຮາມາດະ ມີລາຍງານວ່າວັນທີ່ 28 ເດືອນ ມັງກອນ ປີ 2021 ທີ່ຜ່ານມາ ມີຊາວປະມົງພົບກັບປາເມິກຍັກທີ່ມີຄວາມຍາວເຖີງ 4,1 ແມັດ, ນໍ້າໜັກ 170 ກິໂລ ໄດ້ເກີຍຕື້ນແຄມຝັ່ງ ຜູ້ຊ່ຽວຊານກ່າວວ່າ ອາດເປັນຍ້ອນຍກະແສນໍ້າທີ່ຊັດມາເມິກຍັກໂຕນີ້ມາເກີຍຕື້ນ, ມີການປ່ຽນແປງເລື່ອງຂອງກະແສນໍ້າໃນທະເລເລິກ ເປັນເລື່ອງທີ່ຍາກຫຼາຍທີ່ຈະພົບເຫັນປາເມິກຍັກຂະໜາດນີ້ໄດ້ ເພາະພວກມັນອາໃສຢູ່ໃນທະເລເລິກ,

ໃນມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກປະມານ 600 ແມັດ ເຊີ່ງຊາກປາເມິກຍັກຈະຖືກເກັບໄວ້ໃນພິພິດທະພັນ ແລະ ເພື່ອວິໄຈ