18/04/2021

ເປັນເລື່ອງ

ເປັນຂ່າວ

ປູກຕົ້ນດອກຄາຍຂາຍເປັນສິນຄ້າ ສ້າງລາຍຮັບ 65 ລ້ານກວ່າກີບຕໍ່ປີ

ການພັດທະນາເສດຖະກິດ ໄປຕາມທິດທີ່ຍືນຍົງ ແມ່ນຄວາມຈໍາເປັນຂອງຜູ້ປະກອບການ ເຖິງແມ່ນວ່າແຕ່ລະຄົນ, ແຕ່ລະຄອບຄົວຈະມີທ່າແຮງ ແລະ ມີຄວາມຄິດທີ່ແຕກຕ່າງກັນກໍຕາມ ການສ້າງເສດຖະກິດ ເພື່ອໃຫ້ມີລາຍຮັບທີ່ໝັ້ນຄົງ ແມ່ນເປົ້າໝາຍຂອງຜູ້ປະກອບການທຸກຄົນ

ນັບທັງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ທີ່ຢາກມີລາຍໄດ້ເຂົ້າຄອບຄົວ ຄືດັ່ງ ຄອບຄົວຂອງທ່ານ ຄໍາແຫວນ ຢາຍົງເຍ້ ເປັນພະນັກງານລັດຖະກອນ ແລະ ໄດ້ໃຊ້ເວລາຫວ່າງເຮັດການຜະລິດດ້ວຍການປູກຕົ້ນດອກຄາຍຂາຍເປັນສິນຄ້າ ມີລາຍຮັບສູງເຖິງ 60 ລ້ານກວ່າກີບຕໍ່ປີ.

ທ່ານ ຄໍາແຫວນ ຢາຍົງເຍ້ ປັດຈຸບັນຢູ່ບ້ານນໍ້າກວ້າງ ເມືອງໜອງແຮດ ແຂວງຊຽງຂວາງ ອາຍຸ 40 ປີ ກ່າວວ່າ: ຄອບຄົວຕົນມີສະມາຊິກທັງໝົດ 6 ຄົນ, ຍິງ 4 ຄົນ, ແຮງງານຕົ້ນຕໍ 2 ຄົນ, ອາຊີບຫຼັກເປັນຄູສອນ ຢູ່ໂຮງຮຽນຕູຢ່າ ເມືອງໜອງແຮດ ແຂວງຊຽງຂວາງ ໄດ້ໃຊ້ເວລາຫວ່າງໃນວຽກລັດຖະການ ເຮັດການຜະລິດກະສິກຳເປັນສິນຄ້າດ້ວຍການປູກຕົ້ນໝາກຄາຍ ເປັນອາຊີບເສີມ ຊຶ່ງກ່ອນຈະຫັນມາປູກຕົ້ນດອກຄາຍເປັນສິນຄ້າ ກໍມີຫຼາຍປັດໃຈ

ໂດຍສະເພາະແມ່ນອີງໃສ່ພື້ນທີ່ຂອງເມືອງໜອງແຮດ ເຫັນວ່າເໝາະສົມແກ່ການປູກຕົ້ນດອກຄາຍ ແລະ ການນຳຂອງເມືອງ ກໍໄດ້ມີແນວທາງສົ່ງເສີມປູກຕົ້ນດອກຄາຍຂາຍເປັນສິນຄ້າ ຊຶ່ງໜຶ່ງໃນນັ້ນ ກໍແມ່ນເທດສະການດອກຄາຍບານ ທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນທຸກໆປີ.

ຜ່ານມາປະ ຊາຊົນພາຍໃນບ້ານກໍເຄີຍປູກມາແລ້ວ, ແຕ່ເຂົາເຈົ້າປູກແບບກະແຈກກະຈາຍ ຍັງບໍ່ເປັນລະບົບ, ການປູກຍັງມີໜ້ອຍ ແຕ່ເຫັນວ່າເຂົາເຈົ້າຂາຍໄດ້ລາຄາສູງບາງຕົ້ນກໍຮອດ 10 ລ້ານກີບ. ເມື່ອເຫັນວ່າມີເງື່ອນໄຂ ເໝາະສົມຄືດັ່ງກ່າວ, ຈຶ່ງໄດ້ຫັນມາປູກຕົ້ນດອກຄາຍ ຂາຍເປັນສິນຄ້າ ໂດຍໄດ້ເລີ່ມປູກໃນປີ 2016 ໃນເນື້ອທີ່ 2.000 ຕາແມັດ, ທໍາອິດປູກໄດ້ປະມານ 400 ກວ່າຕົ້ນ ແລະ ມາຮອດປັດຈຸບັນໄດ້ຂະຫຍາຍມາເປັນເຮັກຕາກວ່າ ມີປະມານ 1.200 ກວ່າຕົ້ນ, ປູກໄດ້ອາຍຸປະມານ 3 ປີ ຈຶ່ງສາມາດເລີ່ມຂຸດເປັນຕົ້ນຂາຍ;

ສໍາລັບການຂາຍຕົ້ນທີ່ໄດ້ລາຄາສູງ ແມ່ນຕົ້ນທີ່ມີອາຍຸ 5-10 ປີ ຂຶ້ນໄປ, ຍິ່ງອາຍຸຫຼາຍເທົ່າໃດ ຍິ່ງລາຄາສູງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຕົ້ນທີ່ມີດອກດົກ, ງ່າຕຶບໜາ ໄດ້ຕາມມາດຕະຖານ ຈະໄດ້ລາຄາປະມານ 6 ແສນກວ່າກີບ/ຕົ້ນ ແລະ ຕົ້ນທີ່ໄດ້ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ ປະມານ 2 ແສນກວ່າກີບ/ຕົ້ນ, ສະເລ່ຍແລ້ວຂາຍປີໜຶ່ງປະມານ 130-140 ກວ່າຕົ້ນ, ສາມາດສ້າງລາຍຮັບເຂົ້າຄອບຄົວປະມານ 65 ລ້ານກວ່າກີບ/ປີ.

ສ່ວນການຂາຍແມ່ນຈະຂາຍໃນໄລຍະເດືອນ 1-2 ຂອງທຸກໆປີ, ຂາຍສົ່ງໃຫ້ອ້າຍນ້ອງຊາວຫວຽດນາມ ເພື່ອຮັບໃຊ້ບຸນປະເພນີເຕັດ ຫຼື ບຸນປີໃໝ່ຫວຽດນາມ ຊຶ່ງບາງຕົ້ນ ກໍຂາຍໄດ້ລາຄາພິເສດ ເນື່ອງຈາກວ່າຖ້າມີຮັງມົດ, ຮັງຕໍ່ ມາສ້າງຮັງຢູ່ຕົ້ນ ແມ່ນຈະຂາຍລາຄາພິເສດ ເພາະວ່າອີງໃສ່ປະເພນີຄວາມເຊື່ອຂອງອ້າຍນ້ອງຫວຽດນາມ ທີ່ເວົ້າວ່າ “ກົກດອກຄາຍຕົ້ນໃດທີ່ມີຮັງມົດ, ຮັງຕໍ່ ຫຼື ຮັງນົກ ທີ່ມາຈັບຢູ່ ກົກນັ້ນແມ່ນສາມາດສ້າງຄວາມຮັ່ງມີຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ ມາສູ່ປະຊາຊົນຊາວຫວຽດນາມ”

ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງຂາຍໃນລາຄາພິເສດປະມານ 4-5 ລ້ານກີບ/ຕົ້ນ. ຫຼັງຈາກໄດ້ຫັນມາປູກຕົ້ນຄາຍຂາຍເປັນສິນຄ້າ ເປັນອາຊີບເສີມ ກໍເຮັດໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຄອບຄົວດີຂຶ້ນ, ມີລົດໃຫຍ່ 1 ຄັນ, ລົດຈັກ 2 ຄັນ, ມີເຮືອນຢູ່ຖາວອນ 1 ຫຼັງ, ສາມາດສົ່ງເສີມລູກຮຽນໝົດທຸກຄົນ ແລະ ມີເງິນເກັບແຮໄວ້ໃນເວລາເຈັບເປັນ.

ທ່ານ ຄໍາແຫວນ ຍັງໄດ້ກ່າວຕື່ມອີກວ່າ: ໃນອານາຄົດ ມີແຜນຈະຂະຫຍາຍປູກຕື່ມ ແລະ ປູກທົດແທນຕົ້ນ ທີ່ໄດ້ຂຸດຂາຍ ຫຼື ວ່າຕັດຂາຍ ຊຶ່ງປັດຈຸບັນ ກໍມີ 1.200 ກວ່າຕົ້ນແລ້ວ ແຕ່ຈະຂະຫຍາຍຕື່ມໃຫ້ໄດ້ປະມານ 3.000 ກວ່າຕົ້ນ.

ທ່ານນາງ ໄກສອນ ສີສົມບັດ ພະນັກງານຢູ່ຫ້ອງການກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ໃນເມື່ອກ່ອນການປູກ-ການລ້ຽງຂອງຊາວກະສິກອນຢູ່ພາຍໃນເມືອງ ແມ່ນປູກຕາມມີຕາມເກີດ ໄດ້ຮັບຜົນຜະລິດໜ້ອຍ. ປັດຈຸບັນນີ້, ປະຊາຊົນ ກໍໄດ້ຮຽນຮູ້ຈາກສື່ວິທະຍຸ, ໜັງສືພິມ ແລະ ການແນະນໍາຈາກວິຊາການຢູ່ພາຍໃນເມືອງ; ນອກນີ້ຍັງຮຽນຮູ້ຈາກປະເທດໃກ້ຄຽງ ເພື່ອນໍາເອົາບົດຮຽນທີ່ໄດ້ຮຽນຮູ້ມານັ້ນມາໝູນໃຊ້ໃນຊີວິດຄອບຄົວ ສາມາດເຮັດໃຫ້ຊີວິດຄອບຄົວດີຂຶ້ນ

ຖືກຕ້ອງຕາມແນວທາງການພັດທະນາເສດຖະກິດເປັນໃຈກາງ ແລະ ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກໃຫ້ປະຊາຊົນ ຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານເຮົາ ຊຶ່ງຜ່ານມາກໍມີຄອບຄົວພະນັກງານຈໍານວນບໍ່ໜ້ອຍ ທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ຮັ່ງມີຍ້ອນຄວາມດຸໝັ່ນຂະຫຍັນພຽນ ແລະ ຮູ້ຈັກໝູນໃຊ້ເວລາໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດ

ໜຶ່ງໃນນັ້ນກໍແມ່ນຄອບຄົວຂອງທ່ານ ຄໍາແຫວນ ຢາຍົງເຍ້ ທີ່ມີອາຊີບຫຼັກ ແມ່ນເປັນອາຈານສອນ ແລະ ໄດ້ຫັນເອົາເວລາຫວ່າງ ທີ່ເລີກຈາກການສິດສອນມາພັດທະນາຄອບຄົວ ໂດຍຖືເອົາການປູກດອກຄາຍເປັນສິນຄ້າ ສາມາດສ້າງລາຍຮັບເຂົ້າຄອບຄົວຫຼາຍພໍສົມຄວນໃນທຸກໆປີ.

ໂດຍ: ຈິງອັ່ງ