18/04/2021

ເປັນເລື່ອງ

ເປັນຂ່າວ

ສົ້ມຜັກສ້ຽນ ຜັກພື້ນບ້ານ ສະໝຸນໄພຊັ້ນດີທີ່ຫຼາຍຄົນຍັງບໍ່ຮູ້

ຜັກສ້ຽນ ເປັນຜັກພຶ້ນບ້ານຊະນິດໜຶ່ງ ທີ່ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ນິຍົມນຳມາຄັ້ນສົ້ມເອົາໄວ້ ເພື່ອຮັບປະທານເປັນກັບແກ້ອາຫານປະເພດປິ້ງເຊັ່ນ: ປິ້ງປາ, ປົ່ນປາ ແລະ ອື່ນໆ. ນອກຈາກນີ້, ຜັກສ້ຽນຍັງມີສັບພະຄຸນທາງຢາ ທີ່ຊ່ວຍປິ່ນປົວສຸຂະພາບໄດ້ອີກ.

 

ສັບພະຄຸນຂອງຜັກສ້ຽນ ຊ່ວຍຂັບລະດູ (ປະຈຳເດືອນ) ທີ່ຕົກຄ້າງໃນຮ່າງກາຍ; ຊ່ວຍແກ້ອາການປວດເມື່ອຍ ໂດຍການນຳເອົາຜັກສ້ຽນມາຕຳ ແລະ ພອກໄວ້ໜາໆບ່ອນທີ່ປວດເມື່ອຍ.

 

ໃຊ້ແກ່ນຜັກສ້ຽນມາຕຳໃຫ້ລະອຽດ ເປັນຢາບູຮານຊ່ວຍບັນເທົາປວດໃນຫູ; ຫຼຸດການເກີດສິວ, ຝ້າ; ຊ່ວຍໃຫ້ຜິວພັນສົດໃສ; ປັບທາດໃນຮ່າງກາຍໃຫ້ສົມດູນໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ແລະ ແກ່ນຂອງມັນເມື່ອມາຊົງກັບນໍ້າອຸ່ນແລ້ວດື່ມ ຊ່ວຍຂັບຂີ້ກະເທີ່ແກ້ອາການເຈັບຄໍ.

 

ສຳລັບທ່ານໃດທີ່ຕ້ອງການຢາກເຮັດສົ້ມຜັກສ້ຽນໄວ້ກິນເອງ ມື້ນີ້ເຮົາມີສູດຄັ້ນສົ້ມຜັກສ້ຽນມາແນະນຳດັ່ງນີ້: ຂັ້ນຕອນທຳອິດ ນຳຜັກສ້ຽນທີ່ເກັບມາສົດໆຕາກແດດ 1 ແດດ ຈົນຜັກສະເຫຼັດນໍ້າ. ຈາກນັ້ນ, ນໍາມາແຊ່ນໍ້າ ແລະ ລ້າງໃຫ້ສະອາດ ແລ້ວຄັ້ນນໍ້າອອກໃຫ້ໝົດ. ຕໍ່ມາໃຫ້ເອົານໍ້າແຊ່ເຂົ້າ (ນໍ້າມວກ ຕ້ອງເປັນນໍ້າໃສ) ມາແຊ່ ແລ້ວຄັ້ນໃຫ້ນໍ້າແຊ່ເຂົ້າໃຫ້ຊືມເຂົ້ໄປໃນຜັກແລ້ວຖອກນໍ້າຖິ້ມ.

ຈາກນັ້ນ, ໃສ່ນໍ້າແຊ່ເຂົ້າລົງໄປອີກຄັ້ງ ໃສ່ເກືອເລັກນ້ອຍແລ້ວຄົນເກືອໃຫ້ລະລາຍ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ໃຫ້ໃສ່ເຂົ້າໜຽວລົງໄປຄັ້ນຜັກໃຫ້ເຂົ້າກັນ ໃສ່ແປ້ງນົວເລັກນ້ອຍ (ບໍ່ໃສ່ກໍ່ໄດ້) ແລ້ວປະໄວ້ປະມານ 30 ນາທີ ແລ້ວນຳໄປມ້ຽນໄວ້ບ່ອນຮົ່ມປະມານ 3 ວັນ ເມື່ອຄົບກຳນົດ ກໍ່ນຳມາຮັບປະທານໄດ້ເລີຍ.