14/05/2021

ເປັນເລື່ອງ

ເປັນຂ່າວ

ງູຂຽວ ຂຶ້ນສຽນພຣະພຸດທະຮູບໃຫຍ່ ໃນວັນສັງຂານຂຶ້ນ ປີໃຫມ່ລາວ ວັນທີ 16 ເມສາ 2021

ພົບງູຂຽວ ຂຶ້ນສຽນພຣະພຸດທະຮູບໃຫຍ່ ທີ່ວັດນາກໃຫຍ່ ເມືອງສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນວັນສັງຂານຂຶ້ນ ປີໃຫມ່ລາວ ວັນທີ 16 ເມສາ 2021

ສາທຸ